O Zespole Ars Chori

Zespół Wokalny Ars Chori tworzą pasjonaci muzyki, amatorzy i profesjonaliści specjalizujący się w śpiewie wielogłosowym.
Założony został w 2001 roku.

Dyrygentem zespołu jest Zbigniew Tupczyński – absolwent Dyrygentury Chóralnej w klasie prof. Mieczysława Nowakowskiego i Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej prowadzonego przez Agatę Sapiechę, a także tenor w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W repertuarze Zespołu znajdują się wielogłosowe opracowania a cappella znanych i mniej znanych kompozycji autorów z całego świata oraz koncerty i dzieła oratoryjne z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych, zarówno grup kameralnych, jak i orkiestr symfonicznych.

Artyści Ars Chori doskonale czują się praktycznie we wszystkich gatunkach muzyki – w repertuarze zespołu znajdują się utwory sakralne i rozrywkowe, pieśni patriotyczne i piosenki ludowe, kolędy i madrygały.
Koncerty zespołu to niejednokrotnie widowiska tematyczne, na których prócz śpiewu można podziwiać taniec w wykonaniu grup tanecznych i grę aktorską prowadzących konferansjerów.

Zespół współpracuje ze znanymi artystami m.in. z  Justyną Reczeniedi, Jerzym Cembrzyńskiem, Agatą Sapiechą, Judytą Tupczyńską, Tomaszem Warmijakiem, Tomaszem Bielskim, Jakubem Burzyńskim, Katarzyną Bienias, Moniką Dobrzyńską-Krysiak, Zespołem Con Passione i Zespołem Filatura di Musica, i innymi.

W 2015 roku Ars Chori zadebiutował w Filharmonii koncertem „Treny” do słów Aldony Kraus w opracowaniu Jerzego Cembrzyńskiego.
W grudniu 2018 wystąpił z dwoma koncertami dla dzieci i młodzieży pt.: Stuletnia Gwiazdka w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

chórzystów

koncertów rocznie

wydane płyty

%

radości śpiewania

Ars Chori tworzą

Zbigniew Tupczyński

Dyrygent

Kierownik artystyczny

Monika Dobrzyńska-Krysiak

Emisja głosu

Rada zespołu

Marcin Kumosiński

Manager

Hubert Baraniecki

Inspektor

Maria Obłój - Muzaj

Skarbnik

Soprany

Aleksandra Braumańska

Anna Jesiotr

Agnieszka Mietlicka

Ewa Cupryjak

Iwonna Jędrych

Maria Natorska

Joanna Gawrońska

Aleksandra Karolak

Aneta Suszwedyk

Natalia Harczenko

Berenika Medyńska

Anna Suwała

Alty

Zofia Klejny

Natalia Potocka

Grażyna Kosińska - Składanowska

Izabela Rasiuk

Barbara Zieleńska

Maria Obłój-Muzaj

Agnieszka Skowrońska

Grażyna Pijet

Dorota Wołodźko

Tenory

Marcin Kumosiński

Piotr Mrówka

Basy

Hubert Baraniecki

Daniel Herasimenko

Piotr Łobodziński

Nagrody

Dyplomy

Podziękowania