Fundacja Ars Chori

Fundacja Ars Chori jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie twórczości muzycznej artystów profesjonalnych i amatorów. Utworzona została przez grupę członków oraz przyjaciół Zespołu Wokalnego Ars Chori. W jej skład wchodzą pasjonaci muzyki, profesjonaliści oraz amatorzy posiadający duży dorobek artystyczny i organizacyjny, doświadczenie, a także liczne kontakty pozwalające realizować misję i cele Fundacji.

Cele fundacji

1

Popularyzacja, wspomaganie i promowanie muzyki różnych stylów, epok i gatunków w zakresie muzyki poważnej, rozrywkowej i ludowej.

2

Popularyzacja, wspomaganie i promowanie przedsięwzięć łączących różne rodzaje sztuk takich jak teatr, taniec, pantomima, muzyka, plastyka i film.

3

Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców.

4

Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej.

5

Umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na płeć, wiek, status materialny, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, stan zdrowia, pochodzenie narodowe lub etniczne.

6

Promowanie idei współdziałania między twórcami oraz współdziałania twórców z otoczeniem.

7

Wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych.

8

Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej.

9

Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej zespołom wokalnym.

Naszą działalność możesz wesprzeć finansowo na dwa sposoby:

I

Dokonując przelewu metodą tradycyjną

Dane do przelewu:

Fundacja ARS CHORI
ul. Rtm Witolda Pileckiego 106 lok 17
02-781 Warszawa
Nr rachunku: 57 1240 1125 1111 0010 7271 5067
Tytułem: Darowizna

I

Szybkim przelewem on line

Zarząd Fundacji

Zbigniew Tupczyński – Prezes
Maria Obłój-Muzaj – Wiceprezes
Ewa Spasówka – Wiceprezes

Fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000667989
NIP: 9512432090
REGON: 366771194
numer rachunku bankowego: BANK PeKaO S.A. 57 1240 1125 1111 0010 7271 5067

Kontakt

 

Rtm. Witolda Pileckiego 106/17
02-781 Warszawa
tel.: 604 26 87 36  (Dyrektor Biura Fundacji)

e-mail: arschori.waw@gmail.com