top of page

Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH

W Fundacji ARS CHORI dochowujemy szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych i rozliczalności ich przetwarzania oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód), jeżeli takie zgody są konieczne do przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

SOCIAL MEDIA Prowadzimy strony profilowe na Facebooku:

https://www.facebook.com/arschori

a także profil na platformie Instagram

https://www.instagram.com/zespolarschori/

i Youtube:

https://www.youtube.com/c/ArsChori

co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, gdy odwiedzają Państwo nasze profile, bądź wchodzą Państwo w interakcje z naszymi profilami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzają Państwo nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook gromadzimy dane dotyczące Państwa aktywności na naszym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na naszym profilu. Proszę pamiętać, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i my, i Państwo jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Państwa aktywnością w ramach prowadzonych przez nas profili na portalu społecznościowym będziemy przetwarzać w ramach tego profilu przez okres funkcjonowania naszego konta na portalu, chyba, że wcześniej je Państwo usuną samodzielnie. Proszę pamiętać, że jako użytkownik Facebooka czy innego portalu społecznościowego mogą Państwo także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami właściwego portalu.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę. Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria: • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia

• w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo.

• w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych
 

• sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia
 

• żądania usunięcia Państwa danych osobowych
 

• żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 

• otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie.
 

Na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych
 

• wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie
 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie. W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. COOKIES W celu lepszego dostosowania dostarczanych Państwu usług i szybszego przekazywania informacji, których Państwo poszukują, Fundacja ARS CHORI używa w tym celu tzw. cookies tj. informacji zapisywanych przez serwer https://www.arschori.art.pl/ na komputerze użytkownika. Przy połączeniu się komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies przede wszystkim w celu oszczędzenia użytkownikowi czasu na wyszukiwanie informacji, których y odnalezieniem z największym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany. Pliki cookies używane są także dla zapamiętywania na czas sesji danych statystycznych o ruchu użytkowników, używanych przez Fundacja Ars Chori. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/managecookies/).

ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI
Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w tej Polityce Prywatności, którą niezwłocznie zaktualizujemy.

bottom of page