top of page
Image by Manuel Nägeli

Festiwale Ars Chori

Pałacowe wnętrza, muzyka na instrumentach dawnych i ich replikach, śpiew wielogłosowy, taniec w strojach z epoki i to wszystko na naszych festiwalach z udziałem uznanych artystów.

Usłyszeć Architekturę

Inspiracją do tytułu jest powiedzenie Goethego, że muzyka jest płynną architekturą a architektura jest zamrożoną muzyką. Dlatego właśnie zespół specjalizujący się w wykonawstwie historycznym i grający na instrumentach historycznych przygotował na każdy z koncertów i na każdy kolejny festiwal osobny program tematycznie związany z historią pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim.

ua.png
Muzyka Archiwów FB 01.jpg

Muzyka Archiwów

Festiwal „Muzyka archiwów” został stworzony właśnie po to, by ukazać to, co zapomniane, lecz cenne i niezmiernie interesujące. Jego twórcy stawiają sobie za zadanie ukazywać szerokie konteksty, w których muzyka funkcjonowała oraz poszukiwać jej związków z innymi dziedzinami sztuki. Tę nierozerwalną więź podkreślić ma umiejscowienie koncertów w historycznych wnętrzach oraz opatrzenie ich wykładami.

bottom of page