top of page
Image by Pascal Bernardon

Kontakt

Fundacja-Ars-Chori-LOGO-GREEN.png

Fundacja Ars Chori

ul. Różnowska 22 lok. 1

04-213 Warszawa

Telefon

tel. 22 667 56 56

E-mail

ZARZĄD

tel. 22 667 56 56 zarzad@arschori.art.pl

RADA PROGRAMOWA
I IMPRESARIAT

tel. 22 667 56 56,  22 667 56 95,
22 667 56 98
biuro@arschori.art.pl

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 22 667 56 56
ksiegowosc@arschori.art.pl

DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY

tel. 22 667 56 56, 22 667 56 93
reklama@arschori.art.pl

DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW

tel. 22 667 56 56
projekty@arschori.art.pl

KONTAKT DLA OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

tel. 22 667 56 56
(po zgłoszeniu się centrali wybierz 0)
biuro@arschori.art.pl

Thanks for submitting!
bottom of page