top of page
brown and black string instrument inside well lit room_edited.jpg

O muzyce dawnej

Nota informacyjna:

Materiał publikowany na tej stronie podlega prawu autorskiemu. Kopiowanie, przedruk i wykorzystywanie do celów komercyjnych bez zgody Fundacji Ars Chori jest zabronione. Dopuszcza się wykorzystanie do materiałów dydaktycznych i naukowych z podaniem źródła i autora.

bottom of page