top of page
Image by Deleece Cook

O nas

Fundacja, w ramach realizacji celów statutowych, wspiera artystów, głównie muzyków, poprzez organizację i promocję wydarzeń kulturalnych z ich udziałem.

FUNDACJA.png
ZARZAD-I-RADA.png
ZESPOL-WOKALNY.png
STUDIO-WOKALNE.png
DYREKTOR-ARTYSTYCZNY.png
ZESPOL-MUZYKI-DAWNEJ.png
RADA-PROGRAMOWA.png
AMBASADORZY-FUNDACJI.png
ARTYSCI-WSPOLPRACUJACY1.png
KIEROWNICY-ZESPOLOW.png
fundacja
O-NAS-Tlo-01.png
FUNDACJA.png

Fundacja Ars Chori została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 17 lutego 2017 r. Inicjatorami jej utworzenia byli: Marcin Kumosiński, Zbigniew Tupczyński oraz Fundator Maria Obłój-Muzaj.
 

W roku 2021 Fundacja Ars Chori uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

 

Fundacja, w ramach realizacji celów statutowych, wspiera artystów, głównie muzyków, poprzez organizację i promocję wydarzeń kulturalnych z ich udziałem. Organizowane przez Fundację Ars Chori wydarzenia są bardzo wysoko oceniane przez specjalistów zarówno pod względem artystycznym, jak i merytorycznym i organizacyjnym. Swym zasięgiem obejmując odbiorców lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Swoją ofertę kulturalną Fundacja Ars Chori buduje głównie na projektach autorskich, do których posiada wyłączne prawo. Autorskie koncerty Fundacji Ars Chori to wydarzenia kulturalne stworzone przez Zbigniewa Tupczyńskiego, Judytę Tupczyńską i Marcina Kumosińskiego. Koncerty, a niejednokrotnie widowiska muzyczne, cieszą się bardzo dużą popularnością wśród widzów aktywnie w nich uczestniczących.

W swych działaniach autorzy koncertów/widowisk muzycznych łączą ze sobą różne rodzaje sztuki: muzykę, taniec, teatr i malarstwo, promując w ten sposób artystów z różnych dziedzin.

 

Fundacja Ars Chori podczas organizowanych wydarzeń prezentuje muzykę różnych stylów i epok: od muzyki dawnej do współczesnej. Specjalizuje się w muzyce dawnej okresu baroku i renesansu.

 

Rocznie Fundacja Ars Chori organizuje ok. 20 wydarzeń artystycznych. Współpracuje z Domami i Ośrodkami Kultury, w których realizuje projekty dla odbiorców lokalnych. Fundacja organizuje wielkie koncerty i cykle koncertów w prestiżowych miejscach, m.in.: w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Pałacu w Radziejowicach i Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Struktura organizacyjna Fundacji to jednorodne ciało złożone z poszczególnych komórek wzajemnie się uzupełnianych i ściśle współpracujących.

 

 • Organem zarządzającym jest Zarząd Fundacji w osobach:

Zbigniew Tupczyński – Prezes

Ewa Spasówka-Kumosińska – Wiceprezes

Marcin Kumosiński – Wiceprezes

 

 • Organem kontrolnym jest Rada Fundacji, w skład której wchodzą:

Ewa Cupryjak – Przewodnicząca

Agnieszka Abramowicz – Członek Rady

Sławomir Pawłowski – Członek Rady

 

 • Radę Programową Fundacji Tworzą:

Zbigniew Tupczyński,

Judyta Tupczyńska,

Marcin Kumosiński.

 

W skład struktury wchodzą ponadto: Zespół Muzyki Dawnej Musarion, Zespół Wokalny Ars Chori, Studio Wokalne Ars Chori, Dział Realizacji Projektów Artystycznych, Dział Realizacji Projektów Edukacyjnych, Dział Promocji i Reklamy, Księgowość.

 

Fundacja Ars Chori została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000667989
NIP:9512432090 / REGON:366771194

Fundacja posiada rachunki bankowe w Banku PeKaO SA o numerach:

 

Rachunek główny prowadzony w walucie polskiej:

57 1240 1125 1111 0010 7271 5067

 

Rachunek pomocniczy prowadzony w walucie polskiej:

10 1240 6410 1111 0010 8237 2065
 

Rachunek pomocniczy OPP 1% prowadzony w walucie polskiej:

32 1240 6292 1111 0011 1063 6152

ZESPOL-WOLKALNY-Tlo.png
ZESPOL-WOKALNY.png

Zespół Wokalny Ars Chori jest profesjonalnym zespołem specjalizującym się w śpiewie wielogłosowym. Założony został w 2001 roku przez Macieja Cegielskiego – kompozytora i dyrygenta, wieloletniego chórmistrza i asystenta profesjonalnych zespołów chóralnych (m.in. Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej).

Obecnie dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Zbigniew Tupczyński – absolwent Dyrygentury Chóralnej w klasie prof. Mieczysława Nowakowskiego i Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej prowadzonego przez Agatę Sapiechę, a także tenor w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie.

 

W repertuarze Zespołu znajdują się wielogłosowe opracowania a cappella znanych i mniej znanych kompozycji autorów z całego świata oraz koncerty i dzieła oratoryjne z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych: grup kameralnych i orkiestr symfonicznych. Zespół Ars Chori specjalizuje się w wykonawstwie utworów muzyki dawnej. Ponadto uczestniczy w koncertach tematycznych z muzyką współczesną a capella i muzyką popularną będących autorskimi projektami Fundacji Ars Chori.

Koncerty zespołu to niejednokrotnie widowiska, na których prócz śpiewu można podziwiać taniec w wykonaniu grup tanecznych i grę aktorską prowadzących konferansjerów.

Na szczególna uwagę zasługują realizacje takich koncertów jak: „Piosenki starej Warszawy”, „Sacrum i Profanum –dwa oblicza  A. Vivaldiego”, „Perły muzyki chóralnej”, „Dźwięki dawnej i nowej Polski”, „Ursynowscy twórcy i artyści – Benefis 50-lecia pracy twórczej Sławomira Czarneckiego”,.„Bach vs. Händel. Czyli spotkanie którego nie było." Oraz cyklu koncertów z muzyką francuską.

 

 

Zespół Wokalny Ars Chori jest jednostką organizacyjną Fundacji Ars Chori

Kierownikiem artystycznym Zespołu Ars Chori jest Zbigniew Tupczyński

zespół wokany
ZESPOL-MUZYKI-DAWNEJ-Tlo.png
ZESPOL-MUZYKI-DAWNEJ.png
musarion

Zespół Muzyki Dawnej Musarion  powstał w 2017 roku, jako wyraz zainteresowań i poszukiwań dotyczących wykonawstwa i propagowania muzyki dawnej. Założeniem zespołu jest wykonawstwo muzyki barokowej zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą historycznych praktyk wykonawczych, a także ukazywanie muzyki w kontekście innych sztuk, jak taniec, malarstwo i literatura. Repertuar zespołu obejmuje różne obszary i style muzyki XVII i XVIII wieku, od utworów kameralnych po duże dzieła wokalno-instrumentalne, wykonując najbardziej znane barokowe kompozycje (jak Cztery pory roku A. Vivaldiego), ale również propagując dzieła mniej znane. Muzycy dążą do jak najwierniejszej interpretacji zgodnie z historyczną praktyką, ale czyniąc ją jak najbardziej świeżą i atrakcyjną dla współczesnego słuchacza.

Skład zespołu tworzą muzycy grający na oryginalnych instrumentach z epoki bądź ich wiernych kopiach, którzy są absolwentami przodujących europejskich uczelni w zakresie muzyki dawnej (m.in. Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei/ Szwajcaria, Hochschule für Musik w Trossingen/ Niemcy, Koninklijk Conservatorium w Hadze/ Holandia). Instrumentaliści Ci na co dzień współpracują również z wieloma uznanymi i renomowanymi orkiestrami i  zespołami wykonującymi muzykę dawną zarówno w kraju jak i za granicą. Zajmują się także działalnością pedagogiczną, kształcąc przyszłych adeptów w zakresie gry na instrumentach historycznych. Kierownictwo artystyczne sprawuje założycielka zespołu – Judyta Tupczyńska. Musarion w swym repertuarze posiada utwory instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne epoki baroku. Celem przyświecającym  artystom wchodzącym w skład zespołu jest prezentacja muzyki dawnej zgodnie z wymogami historycznej stylistyki wykonawczej. W swej działalności koncertowej dużą uwagę zwracają na propagowanie twórczości także dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrywanych, których dzieła wciąż pozostają mało znane  szerszej publiczności. Zespół w swoim dorobku ma m.in. dwa duże, wieloczęściowe projekty: Sacrum/ Profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego oraz Bach vs. Händel czyli spotkanie, którego nie było.

 

Zespół Muzyki Dawnej Musarion jest jednostką organizacyjną Fundacji Ars Chori

Kierownikiem artystycznym jest Judyta Tupczyńska

STUDIO-WOKALNE-Tlo.png
STUDIO-WOKALNE.png
studio wokalne

Studio Wokalne Ars Chori zostało utworzone w 2020 roku. Celem nadrzędnym studia jest edukacja artystyczna i kulturalna osób interesujących się muzyką wokalną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej.

Uczestnicy zajęć pod kierunkiem mistrzów kształcą się w zakresie: wykonawstwa i interpretacji dzieł historycznych i współczesnych, pracują nad emisją głosu, prawidłowym oddechem. Pracują nad wskazanym przez Dyrektora Artystycznego repertuarem. Uczestniczą w wybranych koncertach.

Studio Wokalne Ars Chori przygotowuje również kandydatów do przesłuchań na wolne miejsca w Zespole Wokalnym Ars Chori.

Kandydaci na studentów Studia Wokalnego Ars Chori muszą spełnić poniższe warunki:

 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie muzyczne

 • posiadać udokumentowany staż w śpiewie w zespołach wielogłosowych min 3 ostatnie lata

 • posiadać umiejętność czytania nut.

 

Zapisy do studia wokalnego odbywają się w wyznaczonych terminach ogłoszonych na stronach Fundacji.

 

Studio Wokalne Ars Chori jest jednostką organizacyją Fundacji Ars Chori

Kierownikiem Artystycznym Studia Wokalnego Ars Chori jest Zbigniew Tupczyński

STUDIO-WOKALNE-Tlo.png
Zarząd i rada
ZARZAD-I-RADA.png
Zbigniew Tupczyński

Zbigniew Tupczyński

Prezes Fundacji

Ewa Spasówka.JPG

Ewa Spasówka

Wiceprezes Fundacji

Marcin Kumosiński_edited.jpg

Marcin Kumosiński

Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji:

Ewa Cupryjak

PRZEWODNICZĄCA RADY
 

Agnieszka Abramowicz

CZŁONEK RADY
 

Sławomir Pawłowski

CZŁONEK RADY

STUDIO-WOKALNE-Tlo.png

Rada Programowa

RADA-PROGRAMOWA.png

Rada
Programowa

Rada Progamowa
Zbigniew Tupczyński

Zbigniew Tupczyński

Judyta Tupczynska

Judyta Tupczyńska

Marcin Kumosiński_edited.jpg

Marcin Kumosiński

ZESPOL-WOLKALNY-Tlo.png
DYREKTOR-ARTYSTYCZNY.png


Zbigniew Tupczyński

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

Dyrektor art

Dyrektor Artystyczny, dyrygent i kierownik artystyczny Zespołu Wokalnego Ars Chori, Członek Rady Programowej Fundacji Ars Chori. Tenor w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie, z którą współpracuje od 2007 r. Absolwent Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. W 2004 roku ukończył Dyrygenturę Chóralną w klasie prof. Mieczysława Nowakowskiego i Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej prowadzone przez dr.hab. Agatę Sapiechę a także Studium pedagogiczne przy uczelni macierzystej.

Umiejętności z zakresu estetyki wykonawczej i interpretacji muzyki dawnej doskonalił na kursach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z tej dziedziny: Olgę Pasiecznik, Petera Holamana, Jamesa Oxleya, a także Romany Angel z zakresu tańca historycznego. Brał udział w seminariach Kodalyowskich w kraju i za granicą (Helsinki). Autor publikacji o zastosowaniu metody Kodalya do pracy z chórem. Współpracował z Chórem Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent dyrygenta ,a także z Chórem Opery Kameralnej w charakterze śpiewaka.

Od ponad 18 lat kieruje zespołem wokalnym Ars Chori dając corocznie ok. 25 koncertów w renomowanych miejscach w kraju. Sam opracowuje utwory dla zespołu, realizując różne projekty muzyczne i poetycko – muzyczne, także z układami tanecznymi. Nagrał z zespołem wokalnym Ars Chori i Triem Con Passione płyty: „Święta z kolędą” i „Treny” opracowaniu J.Cembrzyńskiego. Obecnie przygotowuje zespół do nagrania płyty z kolędami na jazzowo w opracowaniu T. Bielskiego. Jako kierownik artystyczny zrealizował z chórem wiele projektów autorskich  m.in. „Piosenki starej Warszawy”, „Sacrum i Profanum –dwa oblicza twórczości A. Vivaldiego”, „Perły muzyki chóralnej”, „Ursynowski festiwal muzyki chóralnej – koncert sześciu chórów”, „Dźwięki dawnej i nowej Polski”, „Ursynowscy twórcy i artyści – Benefis 50-lecia pracy twórczej Sławomira Czarneckiego”. „Bach vs. Händel. Czyli spotkanie którego nie było. Przygotował z zespołem muzyki dawnej Musarion i zespołem wokalnym Ars Chori i zespołem tańca historycznego Varsavia Galante autorski koncert „Krokiem menueta- taniec i muzyka w barokowej Francji” który jest jednym z sześciu koncertów cyklu muzyki francuskiej.

ZESPOL-WOLKALNY-Tlo.png

Kierownicy Artystyczni Zespołów

KIEROWNICY-ZESPOLOW.png

Kierownicy
Zespołów

Kierownicy

Zbigniew Tupczyński

Kierownik artystyczny Zespołu Wokalnego Ars Chori i Studia Wokalnego Ars Chori.

Tenor w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie, z którą współpracuje od 2007 r. Absolwent Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. W 2004 roku ukończył Dyrygenturę Chóralną w klasie prof. Mieczysława Nowakowskiego i Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej prowadzone przez dr.hab. Agatę Sapiechę a także Studium pedagogiczne przy uczelni macierzystej.

Umiejętności z zakresu estetyki wykonawczej i interpretacji muzyki dawnej doskonalił na kursach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z tej dziedziny: Olgę Pasiecznik, Petera Holamana, Jamesa Oxleya, a także Romany Angel z zakresu tańca historycznego. Brał udział w seminariach Kodalyowskich w kraju i za granicą (Helsinki). Autor publikacji o zastosowaniu metody Kodalya do pracy z chórem. Współpracował z Chórem Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent dyrygenta ,a także z Chórem Opery Kameralnej w charakterze śpiewaka.

Od ponad 18 lat kieruje zespołem wokalnym Ars Chori dając corocznie ok. 25 koncertów w renomowanych miejscach w kraju. Sam opracowuje utwory dla zespołu, realizując różne projekty muzyczne i poetycko – muzyczne, także z układami tanecznymi. Nagrał z zespołem wokalnym Ars Chori i Triem Con Passione płyty: „Święta z kolędą” i „Treny” opracowaniu J.Cembrzyńskiego. Obecnie przygotowuje zespół do nagrania płyty z kolędami na jazzowo w opracowaniu T. Bielskiego. Jako kierownik artystyczny zrealizował z chórem wiele projektów autorskich  m.in. „Piosenki starej Warszawy”, „Sacrum i Profanum –dwa oblicza twórczości A. Vivaldiego”, „Perły muzyki chóralnej”, „Ursynowski festiwal muzyki chóralnej – koncert sześciu chórów”, „Dźwięki dawnej i nowej Polski”, „Ursynowscy twórcy i artyści – Benefis 50-lecia pracy twórczej Sławomira Czarneckiego”. „Bach vs. Händel. Czyli spotkanie którego nie było. Przygotował z zespołem muzyki dawnej Musarion i zespołem wokalnym Ars Chori i zespołem tańca historycznego Varsavia Galante autorski koncert „Krokiem menueta- taniec i muzyka w barokowej Francji” który jest jednym z sześciu koncertów cyklu muzyki francuskiej.

Zbigniew Tupczyński
Tupczyński
Judyta Tupczynska

Judyta Tupczyńska

Kierownik Artystyczny Zespołu Muzyki Dawnej Musarion

Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, którą ukończyła zdobywając dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Równocześnie uczyła się gry na skrzypcach barokowych u Agaty Sapiechy w prowadzonym przez nią Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej. W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia w Scholi Cantorum Basiliensis w Bazylei (Szwajcaria) w klasie Chiary Banchini. Doskonaliła swoje umiejętności interpretacji muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na licznych kursach. Wykonuje muzykę dawną na historycznych instrumentach smyczkowych koncertując w Polsce i zagranicą jako solistka, kameralistka, koncertmistrz i muzyk orkiestrowy. Jako solistka ma w swoim repertuarze utwory od XVI do XVIII wieku, również Sonaty i Partity na skrzypce solo J. S. Bacha czy Cztery pory roku A. Vivaldiego. Współpracuje z wieloma zespołami, m. in. Concerto Polacco, Arte dei Suonatori, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Academia Montis Regalis, Il Complesso Barocco, l’Orchestra Barocca della Mitteleuropea (Włochy), Haydn Sinfonietta Wien (Austria), Les Ambassadeurs (Francja), Brevis Consort (Litwa). Jest współzałożycielem zespołu Filatura di Musica oraz założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu Musarion. Ma na swoim koncie liczne nagrania radiowe i fonograficzne. Od 2011 prowadzi klasę skrzypiec barokowych i altówki barokowej na Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie na stanowisku adiunkta.

Tupczyńska
ZESPOL-WOLKALNY-Tlo.png

Ambasadorzy

AMBASADORZY-FUNDACJI.png

Kierownicy
Zespołów

Fundacja Ars Chori przyznaje honorowe tytuły Ambasadora wybitnym osobom, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju fundacji a przede wszystkim artystom z którymi fundacja współpracuje lub nad którymi objęła patronat.


Osoby uhonorowane tytułem Ambasadora otrzymują wyróżnienie w postaci statuetki. Jej kształt nawiązuje do pierwszej litery nazwy fundacji oraz znaku fermaty, który możemy odnaleźć w logotypie fundacji.


Statuetkę Ambasadora Fundacji Ars Chori zaprojektowała i wykonała Paulina Rudzińska – studentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby.

CZARNECKI-1000-px-02.jpg
Ambasador

Sławomir Czarnecki
– Ambasador Fundacji Ars Chori

Kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego. Wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Urodził się 23 lipca 1949 roku w Jeleniej Górze. W latach 1969 – 1974 studiował kompozycję u Piotra Perkowskiego i Romualda Twardowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W latach 1980 – 1981 jako stypendysta rządu francuskiego odbył studia uzupełniające u Oliviera Messiaena w Paryżu.

Slawomir-Czarnecki-sepia.jpg

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich, m.in. w 1973 otrzymał I nagrodę na konkursie kompozytorskim twórczości pedagogicznej we Wrocławiu za „Koncert fortepianowy dla młodzieży nr 1” (1973), w 1975 – II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim IX Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku za „Concertino per pianoforte e orchestra” (1975), w 1976 – I nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za „Gradito per orchestra” (1976), w 1980 – wyróżnienie na XIX Concorso Internazionale di Composizione „Premio CittÁ di Trieste” za „Concerto pesante per tuba e orchestra” (1978), w tym samym roku – Nagrodę miasta Darmstadt na konkursie Chopin-Gesellschaft za „Symphonie concertante per pianoforte e orchestra” (1979), dwukrotnie I nagrodę na Konkursie Oddziału Warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich: w 1982 – za utwór „Intrada, elegia i postludium” na organy (1982) oraz w 1985 – za „Pieśni Orfeusza” na kontratenor, flet, obój i harfa (1985), w 1986 – Nagrodę im. Valentino Bucchiego w Rzymie za 5 utworów na fortepian dla dzieci „Leśne wędrówki” (1985), w 1992 – III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego za „Muzykę z Zawratu” na kontrabas i fortepian (1991), w 1997 – I nagrodę na tym samym konkursie za „Hombark – Concerto per violino e archi” (1995) oraz Nagrodę miasta Gdańska na konkursie kompozytorskim zorganizowanym z okazji 1000-lecia Gdańska za poemat symfoniczny na chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną „Hymnus Gedanensis” (1986-97). Ponadto został uhonorowany wieloma państwowymi odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009).

Sławomir Czarnecki jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Związku Kompozytorów Polskich oraz Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego (gdzie pełni funkcję wiceprezesa). Od 2011 roku jest prezesem Oddziału Warszawskiego ZKP. Dzięki jego staraniom przy Oddziale Warszawskim związku utworzono Fundację Spotkania Muzyczne (2014).

Kompozycje Sławomira Czarneckiego mają w swoim repertuarze tak znani wykonawcy, jak skrzypek Krzysztof Jakowicz, wiolonczelista Tomasz Strahl, Orkiestra Amadeus, Orkiestra Concerto Avenna, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz chór Schola Cantorum Gedanensis. Szereg utworów kompozytora wydało Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz Wydawnictwo TONOS z Darmstadtu.

Oprócz pracy kompozytorskiej prowadzi również działalność dydaktyczną. Po ukończeniu studiów podjął pracę nauczyciela przedmiotów teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, gdzie obecnie wykłada kompozycję. W latach 1989 – 1992 pełnił funkcję wicedyrektora tej uczelni. Sławomir Czarnecki był jednym z inicjatorów powołania Uczniowskiego Forum Muzycznego – festiwalu organizowanego od 1996 roku przy PSM im. J. Elsnera, podczas którego prezentowane są utwory uczniów i absolwentów szkoły. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od 2006 roku Sławomir Czarnecki pracuje w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Kompozycje:

 • Canzona da chiesa op. 1 [wersja I] per violino e organo (1968)

 • Canzona da chiesa op. 1a [wersja II] per violino e pianoforte a 4 (1968 – 1975)

 • Preludium i nokturn op. 2 na flet i fortepian (1969)

 • Cantata Igor Strawiński in memoriam op. 3 na chór mieszany i orkiestrę (1971)

 • Dwie toccaty op. 4 na fortepian (1971 – 1973)

 • Symfonietta op. 5 per orchestra (1973)

 • Koncert fortepianowy dla młodzieży nr 1 op. 6 (1973)

 • Koncert fortepianowy dla młodzieży nr 2 op. 7 (1974)

 • Piosenki dla dzieci na głos z fortepianem (1974 -1986)

 • Preludium op. 8 na orkiestrę (1975)

 • Concertino per pianoforte e orchestra op. 9 (1975)

 • Źródło bijące op. 10, pieśni na sopran i zespół kameralny (1976)

 • Gradito op. 11 per orchestra (1976)

 • Piano-Trio op. 12 (1977)

 • Concerto pesante op. 13 per tuba e orchestra (1978)

 • Sonata per clavicembalo op. 14 (1979)

 • Symphonie concertante op. 15 per pianoforte e orchestra (1979)

 • Kwartet smyczkowy nr 1 op. 16 (1980)

 • Sonata pastorale op. 17 per flauto e pianoforte (1980)

 • Intrada, Elegia e Postludium op. 18 per organo (1982)

 • Sonata żałobna op. 19 na skrzypce i fortepian (1982)

 • Trio smyczkowe op. 24 (1983)

 • Lamentationes op. 20 na 9 głosów i 10 instrumentów smyczkowych (Jerzy Popiełuszko in memoriam) (1984)

 • Cantata Laudate Dominum op. 21 per soprano solo, basso solo, coro e orchestra (1985)

 • Pieśni Orfeusza op. 22 na kontratenor, flet, obój i harfę (1985)

 • Leśne wędrówki op. 23, 5 utworów na fortepian dla dzieci (1985)

 • Kwintet saksofonowy (1987)

 • Capriccio op. 25 per due violoncelli (1988)

 • Trio basso op. 26 per viola, violoncello e contrabasso (1988)

 • Three Visions op. 27 per organo (1988-90)

 • Źródło bijące op. 11a [wersja II], pieśni na sopran i fortepian do słów Haliny Poświatowskiej (1989)

 • Concerto per contrabasso e archi op. 28 (1991)

 • Muzyka z Zawratu op. 29 na kontrabas i fortepian (1991)

 • Pieśni eucharystyczne na głos z organami (1992)

 • Siedem małych etiud na fortepian op. 30 (1992)

 • Via Crucis op. 31 per organo (1993)

 • Hombark – Concerto per violino e archi op. 32 (1995)

 • Hymnus Gedanensis op. 34, poemat symfoniczny na chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (1997)

 • Kwartet smyczkowy nr 2 „Spiski” op. 33 (1997)

 • Wałaski op. 35, charakterystyczny poemat choreograficzny na orkiestrę smyczkową (1997)

 • Interludia Sabałowe op. 36 na obój (1998)

 • Toccatina op. 38 na fortepian na 4 ręce (2000)

 • Msza Jasnogórska op. 37 na sopran, bas-baryton, chór mieszany i orkiestrę (2000)

 • Sonatina tatrzańska op. 39 na fortepian (2001)

 • Kantata Jubileuszowa „Niech leci pieśń” op. 40 na chór i orkiestrę do słów Or-Ota (2001)

 • Concerto Liliowe op. 41 na 2 skrzypiec i orkiestrę smyczkową (2002)

 • Koncert Jurajski op. 42 na 4 skrzypiec i orkiestrę smyczkową (2004)

 • Dwie pieśni ludowe op. 43 na 3-głosowy chór żeński (lub dziecięcy) (2004)

 • Concerto Lendinum op. 44 per violoncello e violino ed archi (2004 – 2005)

 • Corona Mariae – Hymni in honorem Beatae Mariae Virginis Regina Poloniae op. 45 na chór mieszany (2004 – 2006)

 • Symfonia koncertująca „Bałtycka” na fortepian z orkiestrą (2015)

 • Divertimento (2017)

ZESPOL-WOLKALNY-Tlo.png

Artyści współpracujący

ARTYSCI-WSPOLPRACUJACY1.png

Kierownicy
Zespołów

Artyści

* w przygotowaniu

bottom of page