top of page

Bach vs. Händel - Edycja III - Czyli spotkanie, którego nie było.

Zaktualizowano: 31 sie 2022
SCHMIDT (uroczyście) Pański kolega, maestro!

BACH (wchodzi sztywno, ociągając się, zatrzymuje się na progu. )

HANDEL (odwraca się ku niemu, z emfazą) Witam drogiego pana...

BACH (kłania się sztywno) Miło mi.

HANDEL Ależ proszę, niech pan wejdzie! Proszę!...

BACH (sztywno) Zbytek łaski.

HANDEL Niech pan się czuje moim gościem...

BACH (sztywno) Zbytek łaski.

HANDEL Witam pana serdecznie...


To spotkanie musiało mieć miejsce. Dwóch wybitnych niemieckich kompozytorów, wymienianych jednym tchem w podręcznikach historii muzyki. Urodzeni w przeciągu jednego miesiąca w miejscowościach oddalonych od siebie niewiele ponad 100 kilometrów. Bach – geniusz organów, tkający wielowarstwowe konstrukcje muzyczne, zachwycające głębią znaczeń i intelektualnym pięknem, skromny kantor przy kościele św. Tomasza w Lipsku, ojciec rodziny utrzymujący dużą gromadkę dzieci. Händel – mistrz opery i oratoriów, podróżujący po Europie światowiec, który na lata związał się z Anglią, bezdzietny kawaler.

W wyobraźni słuchaczy stanowią oni swoiste przeciwieństwo, pozorny kontrast między skromnością a przepychem, intelektualną głębią a teatralną emocjonalnością.


HANDEL Gdyby nas obu ceniono, powstałaby najwspanialsza muzyka na świecie. (wstaje, bierze butelkę i idzie z nią w stronę fotela) Ale kto lubi kantora od świętego Tomasza, ten będzie nienawidził potwora z Londynu. A kto podziwia potwora, ten kantora nie zrozumie nigdy. Zawsze będą mówić, że tamten, ten drugi - o, to jest prawdziwy geniusz...

BACH Zawsze ten drugi.

HANDEL Przez całą wieczność.

BACH Wieczność.

HANDEL To ona robi z nas naturalnych wrogów. (odkorkowując szampana) Za naszą wieczną wrogość, panie Bach!”


Jednak w rzeczywistości nigdy się nie spotkali.

Ich wyobrażone spotkanie z 1747 roku przedstawia sztuka Paula Barza „Kolacja na cztery ręce”, znana polskim widzom z przedstawienia Teatru Telewizji z 1990 r. z genialnymi kreacjami Janusza Gajosa (Bach) i Romana Wilhelmiego (Händel). Autor przerysowując obie postacie dowcipnie rozprawił się ze stereotypami związanymi z wizerunkami kompozytorów. Jednak pokusa stawiania obok siebie (w myśl barokowego concertare -jako współzawodniczenie, ale również współdziałanie) obu gigantów muzyki jest przeogromna, udzieliła się ona również nam. Cykl „Bach vs. Händel” daje słuchaczom możliwość delektowania się „koncertową” twórczością obu kompozytorów osobno, zarówno ich twórczości sakralnej (psalm, kantata), jak świeckiej (koncerty). Środkowy koncert stanowi kameralne spotkanie z rodziną Bacha – Janem Sebastianem oraz jego synami.

Zachwycając się pięknem muzyki szczęśliwie nie musimy wybierać między Bachem i Händlem. Kochamy ich obu.


HANDEL Szkoda, że nasze spotkanie nie było możliwe, Janie Sebastianie.

BACH Było niemożliwe, Fryderyku.

HANDEL Byłaby to wielka chwila.

BACH Ale już nie nastąpi.

HANDEL (wzdycha) Szkoda.

BACH Wielka.”

 

Cytaty pochodzą ze sztuki P. Barza "Kolacja na cztery ręce", tłum. J. St. Buras


Judyta TupczyńskaKONCERT I. Bach koncertowo.

11.09.2022 godzina 18:00


Wprowadzenie - Marek Nahajowski

J. S. Bach – Koncert skrzypcowy E-dur BWV 1042

- IV Koncert brandenburski G-dur BWV 1049

Kantata Himmelskönig, sei willkommen BWV 182


Wystąpią:

Judyta Tupczyńska - skrzypce barokowe, kierownictwo artystyczne

Zbigniew Tupczyński - dyrygent

Marek Nahajowski - flet podłużny, prelegent

Joanna Gontarz - alt

Adam Miroszczuk - tenor

Piotr Pieron - bas

Zespoł Muzyki Dawnej Musarion

Zespoł Wokalny Ars Chori®


KONCERT II. J. S. Bach & Sons

02.10.2022 godzina 18:00


Wprowadzenie - Judyta Tupczyńska

Jan Sebastian Bach (1685-1750) - Sonata na skrzypce i basso continuo G-dur (BWV 1021)

Wilhelm Friedmann Bach (1710-1784) - Fantazja na klawesyn solo a-moll (F 23)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) - Rondo na klawesyn solo ze zbioru „Für Kenner

und Liebhaber”

Carl Philipp Emanuel Bach – Sonata h-moll na skrzypce i klawesyn obligato (Wq76)

Johann Christian Bach (1735-1782) - Sonata A-dur na klawesyn solo (Op. 17 nr 5)

Jan Sebastian Bach - Sonata na skrzypce i klawesyn obligato E-dur (BWV 1016)


Wystąpią:

Judyta Tupczyńska - skrzypce barokowe, kierownictwo artystyczne

Marek Pilch - klawesyn


Koncert III. Händel koncertowo

9.10.2022 godzina 18:00


I część koncertu

Repertuar:

Wprowadzenie: Zbigniew Tupczyński

G. F. Händel – Concerto grosso e-moll op. 6 nr 3

- Concerto grosso a-moll op. 6 nr 4


II cześć koncertu

Wprowadzenie: Zbigniew Tupczyński

G. F. Händel - Dixit Dominus HWV 232


Wystąpią:

Judyta Tupczyńska - skrzypce barokowe, kierownictwo artystyczne

Zbigniew Tupczyńki - dyrygent

Ewelina Siedlecka - Kosińska - sopran

Samitra Suwanarit - sopran

Joanna Gontarz - alt

Adam Sławiński - tenor

Krzysztof Chalimoniuk - bas-baryton

Zespoł Muzyki Dawnej Musarion

Zespoł Wokalny Ars Chori®


KUP BILETY


Miejsce koncertów:

Pałac Bursztynowy

ul Okrężna 21, 87-800 Włocławek


Kontakt do organizatora: 22 667 56 56

oraz

Kontakt dla osób ze specjalnymi potrzebami

tel 22 667 56 56 (po zgłoszeniu się centrali wybierz 0)


Organizator: Fundacja Ars Chori®


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2022. Urzędu Miasta

Włocławek.

Patroni Medialni: Radio PIK, TVP3 Bydgoszcz

296 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page