top of page

Acerca de

O Festiwalu Muzyka Archiwów

Festiwal Usłyszeć Architekturę to wydarzenie składające się z cyklu koncertów muzyki dawnej i imprez towarzyszących, które odbywają się w zabytkowym miejscu – barokowym Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim. Gospodarzami Festiwalu są artyści zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica, którzy prezentują własne projekty koncertowe i występy zaproszonych przez siebie gości. Dodatkową atrakcją są prezentacje pałacu w formie zwiedzania z przewodnikiem, gier, konkursów wiedzy o obiekcie i miejscu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Ars Chori.


Inspiracją tytułu festiwalu było powiedzenie Goethego, że muzyka jest płynną architekturą a architektura jest zamrożoną muzyką. Polskie rezydencje magnackie, a więc także Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim w przeszłości były również ośrodkami kultury, skupiającymi architektów, rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy i muzyków, którzy często pochodzili z różnych krajów europejskich, przy wysokiej reprezentacji twórców francuskich, włoskich i niemieckich. Kolejne edycje festiwalu czerpią zatem przede wszystkim z muzyki europejskiego baroku, zarówno wczesnego, jak i dojrzałego, a także z muzyki przedklasycznej z II połowy XVIII wieku, wpisując wykonywany repertuar w architekturę i historię otwockiej rezydencji.


Podczas festiwalu prezentowana zatem jest barokowa muzykę francuska, niemiecka, oraz styl mieszany łączący elementy włoskie, niemieckie, francuskie i polskie. Cykl koncertów to żywa atrakcja mająca na celu włączenie zasobów Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w żywy obieg kultury i współczesne życie regionu odznaczającego się małym dostępem do kultury wysokiej.


Ważnym elementem festiwalu są jego walory edukacyjne: przed każdym z koncertów odbywają się prelekcje dr hab. Marka Nahajowskiego oraz dr hab. Magdaleny Pilch oraz zaproszonych gości, którzy opowiadają o kompozytorach i muzyce wykonywanej w pałacu Bielińskich, a także o historycznych instrumentach znajdujących się w kolekcji muzealnej.


Festiwal jest także promocją pałacu i zbiorów MNW, a w szczególności wspomnianych instrumentów. Dzięki połączeniu koncertów i prelekcji spotkania mają walory edukacyjny dla dorosłych, młodzieży oraz dla osób niepełnosprawnych. Cykl umożliwia ciekawą formę prezentacji cennych zbiorów muzealnych i zapewnia dostęp do kultury wysokiej.


W festiwalu biorą udział profesjonalni muzycy, wykształceni w międzynarodowych ośrodkach muzycznych, grających także w wielu polskich i międzynarodowych formacjach oraz działający naukowo. Gwarantuje to wysoki poziom artystyczno-edukacyjny festiwalu.

palac_w_otwocku_wielkim.png

O miejscu

Założony pod koniec XVII wieku barokowy zespół pałacowo-parkowy w Otwocku Wielkim już po raz drugi będzie sceną Festiwalu „Usłyszeć architekturę”, organizowanego przez Fundację Ars Chori i zespół muzyki dawnej Filatura di Musica.

RADA-PROGRAMOWA-Tlo.png

RADA PROGRAMOWA FESTIWALU

USŁYSZEĆ ARCHITEKTURĘ

Rada Programowa UA
pilch_magdalena_900.jpg
 dr hab. Magdalena Pilch 


 

 

 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fletu Grzegorza Olkiewicza. W latach 1998-2002 odbyła studia podyplomowe w klasie fletu traverso prof. dr Linde Brunmayr – Tutz w Staatliche Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy). W 2013 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,którego tematem była Kompleksowa wizja fletu romantycznego w zakresie budowy, brzmienia, techniki gry i praktyki wykonawczej według Die Kunst des Flötenspiels in theoretisch – praktischer Beziehung dargestellt von A.B. Fürstenau op. 138”. Jest zatrudniona jako prof. AM w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Gra na fletach renesansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Jest założycielką jedynego polskiego consortu poprzecznych fletów renesansowych La viva Fiamma. Zajmuje się również wykonywaniem repertuaru kameralnego z I połowy XIX wieku na instrumentach historycznych. Jest redaktorem naczelnym półrocznika artystyczno-naukowego „Notes Muzyczny” wydawanego w łódzkiej Akademii Muzycznej.

Więcej - Rada UA
Judyta-Tupczynska-900.jpg

 

 

Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, którą ukończyła zdobywając dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Równocześnie uczyła się gry na skrzypcach barokowych u Agaty Sapiechy (Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej). W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia w Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei w klasie skrzypiec barokowych Chiary Banchini. Doskonaliła umiejętności interpretacji muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na licznych międzynarodowych kursach mistrzowskich. Wykonuje muzykę dawną na historycznych instrumentach smyczkowych w Polsce i zagranicą jako solistka, kameralistka, koncertmistrz i muzyk orkiestrowy. Ma w repertuarze utwory od XVI do XVIII wieku. Współpracuje z wieloma renomowanymi zespołami, m. in. Concerto Polacco, Arte dei Suonatori, Il Tempo, Capella Cracoviensis, La Tempesta, Ensemble Barocum, Academia Montis Regalis, Il Complesso Barocco, l’Orchestra Barocca della Mitteleuropea (Włochy), Haydn Sinfonietta Wien (Austria), Les Ambassadeurs (Francja), Brevis Consort (Litwa), Weser Rennaisance Bremen (Niemcy). Jest współzałożycielką zespołu Filatura di Musica oraz założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu Musarion. Od 2011 prowadzi klasę skrzypiec barokowych i altówki barokowej na Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie na stanowisku adiunkta.

 dr Judyta Tupczyńska 
Domagalska zdj. Bruno Fidrych 1.JPG

 

 

Patrycja Domagalska-Kałuża – klawesynistka i kameralistka. Współzałożycielka zespołów:
Ensemble Barocum i Filatura di Musica. Pomysłodawczyni i kierownik wielu inicjatyw artystycznych: Festiwalu „3x Bach!”, Filatura w sieci, Filatura w drodze, Podkarpacka Letnia Akademia Muzyki, Kultura Wieków Dawnych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie wykładała w latach: 2011 - 2016 oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze (klasa klawesynu i kameralistyki Fabio Bonizzoniego, Patricka Ayrtona). Laureatka licznych stypendiów: MKiDN „Młoda Polska”, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Académie Musicale de Villecroze, Formation Professionelle de Royaumont we Francji, międzynarodowych kursów mistrzowskich w Norwegii, Niemczech i Austrii gdzie uczyła się od wybitnych klawesynistów: Ketila Haugsanda, Blnadine Rannou Roberta Hilla czy Huguette Dreyfus. Jako pierwsza i dotąd jedyna polska klawesynistka odbyła tournée po Europie z European Union Baroque Orchestra (2010). Realizując basso continuo występowała na festiwalach we Francji, Anglii, Niemczech, Belgii, Malcie, Portugalii, Włoszech, Holandii, Monako u boku takich artystów jak Christina Pluhar, Lars Ulrik Mortensen, Ton Koopman, Fabio Bonizzoni, Simon Standage, Peter van Heygen, Wim Becu, Alessandro Moccia czy Andreas Spering. Współpracuje z baletami dworskimi Nederlands Muziek Dans en Theater Ensemble, Cracovia Danza czy Sotto le Stelle. Od 2018 roku współpracuje z Capellą Regia Polona (Polska Opera Królewska) biorąc udział w premierach oper: Orfeo (2019), Rinaldo (2021), L’Incoronazione di Poppea (2022), zespołem muzyki dawnej Musarion oraz fundacją i zespołem wokalnym Ars Chori. W swoim dorobku ma nagrania radiowe i telewizyjne oraz płyty, ostatnia „Canzony znane i nieznane – tabulatura pelplińska. Adam Jarzębski” (Filatura di Musica wyd. RecArt 0033) nominowana do Nagrody Fryderyk 2021 w kategorii Muzyka Dawna.

 Patrycja Domagalska-Kałuża 
Zbigniew-Tupczyński-crop1.jpg

 

 

Dyrygent i kierownik artystyczny Zespołu Wokalnego Ars Chori. Tenor w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie, z którą współpracuje od 2007 r. Absolwent Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. W 2004 roku ukończył Dyrygenturę Chóralną w klasie prof. Mieczysława Nowakowskiego i Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej prowadzone przez dr.hab. Agatę Sapiechę a także Studium pedagogiczne przy uczelni macierzystej. Umiejętności z zakresu estetyki wykonawczej i interpretacji muzyki dawnej doskonalił na kursach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z tej dziedziny: Olgę Pasiecznik, Petera Holamana, Jamesa Oxleya, a także Romany Angel z zakresu tańca historycznego. Brał udział w seminariach Kodalyowskich w kraju i za granicą (Helsinki). Autor publikacji o zastosowaniu metody Kodalya do pracy z chórem. Współpracował z Chórem Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent dyrygenta ,a także z Chórem Opery Kameralnej w charakterze śpiewaka. Od 15 lat kieruje zespołem wokalnym Ars Chori dając corocznie ok. 25 koncertów w renomowanych miejscach w kraju. Sam opracowuje utwory dla zespołu, realizując różne projekty muzyczne i poetycko – muzyczne, także z układami tanecznymi. Nagrał z zespołem wokalnym Ars Chori i Triem Con Passione płyty: „Święta z kolędą” i „Treny” opracowaniu J.Cembrzyńskiego. Obecnie przygotowuje zespół do nagrania płyty z kolędami na jazzowo w opracowaniu T. Bielskiego. Jako kierownik artystyczny zrealizował z chórem wiele projektów autorskich m.in. „Piosenki starej Warszawy”, „Sacrum i Profanum –dwa oblicza twórczości A. Vivaldiego”, „Perły muzyki chóralnej”, „Ursynowski festiwal muzyki chóralnej – koncert sześciu chórów”, „Dźwięki dawnej i nowej Polski”, „Ursynowscy twórcy i artyści – Benefis 50-lecia pracy twórczej Sławomira Czarneckiego”. „Bach vs. Händel. Czyli spotkanie którego nie było. Przygotował z zespołem muzyki dawnej Musarion i zespołem wokalnym Ars Chori i zespołem tańca historycznego Varsavia Galante autorski koncert „Krokiem menueta- taniec i muzyka w barokowej Francji” który jest jednym z sześciu koncertów cyklu muzyki francuskiej.

 Zbigniew Tupczyński 
Marcin Kumosiński_edited.jpg

Fot:  Marcin Gregorczyk, Luxurity.org

 

 

Marcin Kumosiński Wokalista w Zespole Wokalnym Ars Chori (tenor). Konferansjer, Dyrektor Biura Fundacji Ars Chori. Jest współautorem scenariuszy do autorskich projektów Fundacji. Specjalista w dziedzinie oprawy wizualnej wydarzeń artystycznych oraz scenariuszy. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (Obecnie Politechniki Bydgoskiej) i Studia Aktorskiego.

 Marcin Kumosiński 
Biuro UA
RADA-PROGRAMOWA-Tlo.png

BIURO FESTIWALU

USŁYSZEĆ ARCHITEKTURĘ

Biuro UA -więcej

Adres do korespondencji:
Fundacja Ars Chori
Biuro Festiwalu Muzyka Archiwów
ul. rtm Witolda Pileckiego 106 lok 17
02-781 Warszawa

e-mail: biuro@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56

Dyrektor organizacyjny – koordynator
Marcin Kumosiński
e-mail.: marcin.kumosinski@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56, 22 667 56 98

Kierownik biura – asystent koordynatora
Ewa Cupryjak
e-mail.: projekty@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56, 22 667 56 97

Promocja
Sławomir Pawłowski
e-mail.: reklama@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56,

Kontakt dla osób ze specjalnymi potrzebami
biuro@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56 (po zgłoszeniu się centrali wybierz 0)

bottom of page